Tag: wydarzenia

Debata z Prezydentem

12 lutego 2014r. w sali Vivaldi Hotelu Radisson BLU odbyła się debata przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Szczecin Piotrem Krzystkiem pod hasłem „Szczecin 2020 – o co walczymy, dokąd zmierzamy?”. Rozmawialiśmy m.in. o small-biznesie i przemysław kreatywnych. To była jedna z najciekawszych debat ostatnich miesięcy w Szczecinie. Merytoryczna, konkretna, […]

Kongres Kultury 2013 – Kreatywność i Wzrost Gospodarczy

W dniu 16 listopada 2013r. w gmachu Muzeum Narodowego na Wałach Chrobrego odbył się panel dyskusyjny na temat: Kreatywność, czyli jak z kultury uczynić ważny i niezbędny czynnik wzrostu gospodarczego? prowdzony przez znanego dziennikarza telewizyjnego Radosława Brzózkę. Na całym świe­cie prze­my­sły kul­tury defi­nio­wane są odmien­nie – dzieje się tak głów­nie z powodu […]

CSR4students – społeczna odpowiedzialność biznesu.

  Z przyjemnością informujemy, ze szef firmy Butterfly Artykuły Reklamowe – Maciej Borowy, został zaproszony jako prelegent na prestiżowa konferencję CSR4students, która poświęcona będzie  społecznej odpowiedzialnosci biznesu. Celem projektu „CSR4students” jest podniesienie wiedzy oraz świadomości studentów uczelni wyższych Szczecina w zakresie idei oraz narzędzi społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility). […]