Tag: konferencje

Konferencja „Menedżer Jutra”

Konferencja Menedżer jutra to dwudniowe wydarzenie wieńczące projekt EFS „Nowa era menedżera – program rozwoju potencjału dydaktycznego Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.” W trakcie tego wydarzenia wszyscy uczestnicy będą mogli wziąć udział w debacie z zaproszonymi ekspertami ze świata biznesu, którzy kształtują trendy menedżerskie w regionie. Gościem specjalnym pierwszego dnia konferencji […]

Debata z Prezydentem

12 lutego 2014r. w sali Vivaldi Hotelu Radisson BLU odbyła się debata przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Szczecin Piotrem Krzystkiem pod hasłem „Szczecin 2020 – o co walczymy, dokąd zmierzamy?”. Rozmawialiśmy m.in. o small-biznesie i przemysław kreatywnych. To była jedna z najciekawszych debat ostatnich miesięcy w Szczecinie. Merytoryczna, konkretna, […]

Kongres Kultury 2013 – Kreatywność i Wzrost Gospodarczy

W dniu 16 listopada 2013r. w gmachu Muzeum Narodowego na Wałach Chrobrego odbył się panel dyskusyjny na temat: Kreatywność, czyli jak z kultury uczynić ważny i niezbędny czynnik wzrostu gospodarczego? prowdzony przez znanego dziennikarza telewizyjnego Radosława Brzózkę. Na całym świe­cie prze­my­sły kul­tury defi­nio­wane są odmien­nie – dzieje się tak głów­nie z powodu […]

Klastry na Uniwersytecie

Dzięki uprzejmości Dziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, w siedzibie wydziału odbyły się dwa ważne spotkania dotyczące klastrów: konferencja naukowa poświęcona klastrom oraz  III Forum Klastrów Zachodniopomorskich. Maciej Borowy, jako Przewodniczący Klastra Przemysłów Kreatywnych uczestniczył w obu wydarzeniach. Obradom przysłuchiwał się Wice Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan […]

Konferencja „CSR a pokolenie Y” 6.12.2012r. – galeria

W dniu 6 grudnia 2012r. w siedzibie szczecińskiego NOT’u odbyła się konferencja dotycząca społecznej odpowiedzialności biznesu „CSR a pokolenie Y” zorganizowane przez Stowarzyszenie „Kreatywni dla Szczecina”.  Maciej Borowy wygłosił tam prezentację dotyczącą odpowiedzialnej reklamy społecznej, pt. : „Dlaczego niby mam być odpowiedzialny?” Przybyło ok. 120 osób ze środowisk akademickich […]