Tag: Klaster

Szkolenie Prawo Autorskie i Prawo Własności Przemysłowej

Klaster Przemysłów Kreatywnych zaprasza wszystkich członków Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie na szkolenie z zakresu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej dla firm działających w sektorze kreatywnym. Szkolenie odbędzie się 5 października br. w nowej siedzibie Izby. Tematem szkolenia będzie transfer praw do utworów oraz dóbr chronionych prawem […]

CSR4students – społeczna odpowiedzialność biznesu.

  Z przyjemnością informujemy, ze szef firmy Butterfly Artykuły Reklamowe – Maciej Borowy, został zaproszony jako prelegent na prestiżowa konferencję CSR4students, która poświęcona będzie  społecznej odpowiedzialnosci biznesu. Celem projektu „CSR4students” jest podniesienie wiedzy oraz świadomości studentów uczelni wyższych Szczecina w zakresie idei oraz narzędzi społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility). […]

Spotkanie w Urzędzie Miejskim w Szczecinie

W piątek 21 września w Urzędzie Miejskim w Szczecinie odbyło się pierwsze spotkanie przedsiębiorców zrzeszonych w Klastrze Przemysłów Kreatywnych przy Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie z przedstawicielami Biura Komunikacji Społecznej i Marketingowej szczecińskiego magistratu. Spotkanie dotyczyło zasad udzielania licencji na komercyjne i niekomercyjne wykorzystania znaków Floating Garden oraz The […]

Reklamowi, czyli Kreatywni

Reklamowi, czyli Kreatywni. Klaster kreatywny – szansa dla Szczecina? W ostatnich latach obserwuje się znaczący wzrost roli branży kreatywnej w rozwoju ekonomicznym i społecznym. Najszybciej rozwijające się miasta zdają sobie sprawę z tego, że warto inwestować w infrastrukturę „kreatywną” i zachęcać ludzi do udziału w życiu „kreatywnym”. Takie […]

Wywiad w biuletynie „Co Biznes mówi Nauce?”

Dzięki uprzejmości Pana Marcina Niewęgłowskiego, eksperta od lat zajmującego się tematyką przemysłów kreatwnych, w najnowszym Biuletynie „Co Biznes mówi Nauce?” ukazał się wywiad z Maciejem Borowym dotyczący powołanego Klastra Reklamowego integrującego przemysły kreatywne w regionie. Zapraszamy do lektury.  Link do całego biuletynu: http://biznesdlanauki.pl/dane/download/biuletyn/biuletyn_nr_4_2012.pdf

Klaster Reklamowy przy Północnej Izbie Gospodarczej uruchominony !

Stworzyliśmy Klaster Reklamowy !

Branża promocyjna postanowiła się zintegrować i przy wsparciu Izby utworzyła pierwszy w regionie i trzeci w Polsce Klaster Reklamowy. Przewodniczącym klastra, który na chwilę obecną liczy 22 firmy został Maciej Borowy z firmy Butterfly. Na pierwszym spotkaniu, które odbyło się 25 czerwca pojawili się przedstawiciele branże m.in.: poligraficznej, […]

Klaster Reklamowy Szczecin

Z przyjemnością informujemy, że nasza inicjatywa powołania Klastra Reklamowego przy Północnej Izbie Gospodarczej spotkała się z pozytywnym przyjęciem. W związku z tym zapraszamy na pierwsze spotkanie. Chcielibyśmy Państwa poinformować o inicjatywie powołania Klastra Reklamowego przy Północnej Izbie Gospodarczej. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pomysłem na pierwsze spotkanie 25 czerwca w […]