Tag: CSR

Odpowiedzialna Reklama Społeczna i trójkąt dramatyczny Karpmana

  „Każde pokolenie wyobraża sobie, że jest inteligentniejsze od poprzedniego i mądrzejsze od tego, które po nim nastąpi.” George Orwell Niejednoznaczna odpowiedzialność Nie ulega dyskusji, że Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) powinna być obecna we wszelkich komercyjnych przedsięwzięciach adresowanych do szerokich kręgów społecznych. Ogromna społeczna odpowiedzialność spoczywa na opiniotwórczych […]