Kategoria: Konferencje

Historyczna debata podczas Targów Peryskop

Czy absolwenci szkół wyższych są dobrze przygotowani do podjęcia pracy? Czego i jak uczy się dziś na studiach i kto o tym decyduje? Skąd uczelnie mają wiedzieć kogo aktualnie potrzebują pracodawcy – o tym m. in. dyskutowali pracodawcy, studenci oraz naukowcy podczas debaty zorganizowanej podczas Targów Peryskop. Przedstawiamy […]

Realnie o kulturze i biznesie

W dniach 15-16 listopada 2013 odbył się w Szczecinie Kongres Kultury Pomorza Zachodniego, w trakcie którego miał miejsce ważny panel dyskusyjny pt. „Kreatywność, czyli jak z kultury uczynić ważny i niezbędny czynnik wzrostu gospodarczego?”, w którym wzięli udział członkowie Klastra Przemysłów Kreatywnych działającego przy Północnej Izbie Gospodarczej oraz […]

Kongres Kultury 2013 – Kreatywność i Wzrost Gospodarczy

W dniu 16 listopada 2013r. w gmachu Muzeum Narodowego na Wałach Chrobrego odbył się panel dyskusyjny na temat: Kreatywność, czyli jak z kultury uczynić ważny i niezbędny czynnik wzrostu gospodarczego? prowdzony przez znanego dziennikarza telewizyjnego Radosława Brzózkę. Na całym świe­cie prze­my­sły kul­tury defi­nio­wane są odmien­nie – dzieje się tak głów­nie z powodu […]

Wypowiedź dla Zegarbiznesu.pl

Zachodniopomorski Zegar Koniunktury to nowatorskie narzędzie badawcze do praktycznego wykorzystania w biznesie. Zegar będzie przewidywał z trzymiesięcznym wyprzedzeniem trendy gospodarcze w naszym regionie wskazując fazy cyklu koniunkturalnego. Lewa strona tarczy Zegara to fazy recesji (spowolnienie i kryzys), natomiast prawa to rozwój gospodarki (ożywienie i rozkwit). Proces zmian w koniunkturze […]

Klastry na Uniwersytecie

Dzięki uprzejmości Dziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, w siedzibie wydziału odbyły się dwa ważne spotkania dotyczące klastrów: konferencja naukowa poświęcona klastrom oraz  III Forum Klastrów Zachodniopomorskich. Maciej Borowy, jako Przewodniczący Klastra Przemysłów Kreatywnych uczestniczył w obu wydarzeniach. Obradom przysłuchiwał się Wice Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan […]