Targi

PIAP – patronem Targów Peryskop w Szczecinie.

logo_piap_pantone_czerwony_485_i_szary_429-kopia

Z przyjemnością informujemy, że do grona patronów Targów Peryskop dołączyła Polska Izba Artykułów Promocyjnych.

Polska Izba Artykułów Promocyjnych powstała w lutym 2007 roku. Zrzesza na zasadzie dobrowolności podmioty gospodarcze zajmujące się usługami i produkcją artykułów promocyjnych, importem, jak również firmy prowadzące działalność jako agencje reklamowe. Na dzień dzisiejszy liczy ponad 150 członków, którymi są przedsiębiorstwa sektora prywatnego i polskie oddziały zagranicznych koncernów, a wachlarz oferowanych przez nie usług obejmuje wszystkie rodzaje spotykanych na rynku artykułów promocyjnych. W szeregach Izby zrzeszone są największe i najważniejsze firmy z grupy dystrybutorów i producentów artykułów promocyjnych, ale także agencje reklamowe, organizatorzy targów branżowych i opiniotwórcze media branżowe. Członkowstwo firm dysponujących dużym potencjałem gospodarczym, pozwala Izbie na silny lobbing na rzecz rozwoju i kształtowania branży artykułów promocyjnych.

Działalność PIAP jest wielokierunkowa. Najważniejszym jej zadaniem jest wypełnianie obowiązków statutowych oraz reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych zrzeszonych Firm, w szerokim pojęciu tego słowa. W tym zakresie mieści się m.in. wszechstronna pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Izba podjęła współpracę z ekspertami w różnych dziedzinach, którzy na stronach internetowych odpowiadają na listy i udzielają podstawowych porad. Wypracowane w ten sposób opinie i stanowiska są reprezentatywne dla całego sektora. Szeroko dostępna działalność szkoleniowa na temat zagadnień związanych z sektorem artykułów reklamowych, którą prowadzi PIAP, również wpływa na podniesienie poziomu edukacji osób pracujących w branży.

Wykonaniu głównych celów i zadań sprzyjają podejmowane działania. Izba zabiega na forum ogólnopolskim o to, by artykuły promocyjne były traktowane jako ważne i skuteczne narzędzie marketingowe a wydatki na takie produkty stanowiły stały i istotny punkt w budżetach firm. Prowadzi kampanie wizerunkowe i informacyjne na łamach opiniotwórczych mediów. Bierze też udział w walce o dostosowanie polskiego prawa podatkowego do potrzeb prowadzeniem efektywnej działalności gospodarczej.

Polska Izba Artykułów Promocyjnych od 2012 roku jest Członkiem Krajowej Izby Gospodarczej.

Kontakt:

Polska Izba Artykułów Promocyjnych

Biuro Zarządu
ul.Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań

Tel kom.+48 791 354 426
Fax:  +48 61 666 10 59
Mail: biuro@piap-org.pl

 

Reklamy

Kategorie: Targi