Miesiąc: Kwiecień 2015

Spotkanie projektu REAL

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w tworzeniu Sieci Regionalnych Aliansów Nauczania i Zatrudnienia w Dziedzinach Humanistycznych w województwie zachodniopomorskim we współpracy z organizacjami z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Irlandii. Inicjatywa została podjęta we wrześniu 2014 roku przez organizacje reprezentujące regiony wymienionych krajów i obecnie dynamicznie się rozwija. Strategia działania […]

Współpraca z niemieckimi kreatywnymi

15 kwietnia br. w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie odbyło się spotkanie w ramach Polsko-Niemieckiego Kręgu Gospodarczego. Rozmawiano przede wszystkim na temat znaczenia i potencjału branży kreatywnej w przygranicznym regionie oraz o współpracy firm z branż kreatywnych.  Sektor przemysłów kreatywnych zyskuje w naszym regionie coraz bardziej na znaczeniu. […]

Spotkanie z niemieckimi firmami.

Sektor przemysłów kreatywnych zyskuje na znaczeniu w naszym regionie jak i u najbliższych sąsiadów po niemieckiej stronie. Zarówno w województwie zachodniopomorskim jak i Meklemburgii-Pomorzu Przednim przedstawiciele branż kreatywnych, m.in. artyści, projektanci, architekci, programiści oraz wiele innych grup zawodowych, wypracowują coraz większy udział w PKB oraz wpływają silnie na rozwój […]