Ogłoszenia

Klaster doceniony przez Ministerstwo Gospodarki

Screenshot - 2015-03-23 , 14_15_45

W niedawno opublikowanym raporcie Ministerstwa Gospodarki, poświęconym w całości Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (Inteligentne technologie kreacyjne) i powstałym w oparciu o proces tzw. przedsiębiorczego odkrywania nieformalnej grupy roboczej ds. przemysłów kultury i kreatywnych powołanej przy Ministerstwie, Zachodniopomorski Klaster Przemysłów Kreatywnych występuje jako jeden z „najprężniej działających klastrów kreatywnych w Polsce”. Link do pełnej wersji raportu: Krajowa Inteligentna Specjalizacja (str. 8).

Reklamy

Kategorie: Ogłoszenia