Ogłoszenia

Pieniądze dla kreatywnych

Screenshot - 2015-03-09 , 13_18_40

W ramach Inicjatywy JEREMIE Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt pożyczkowy dla mikroprzedsiębiorstw związanych z Przedsiębiorczością Akademicką.

O pożyczkę w ramach projektu mogą ubiegać się zarejestrowani mikroprzedsiębiorcy posiadający siedzibę lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego, związani z Przedsiębiorczością Akademicką rozumianą jako aktywność biznesowa środowisk akademickich, w tym studentów, absolwentów, doktorantów, pracowników naukowych, uczestników studiów podyplomowych. Pożyczka przeznaczona jest dla  mikroprzedsiębiorców rozpoczynających lub prowadzących własną działalność gospodarczą.

Pożyczka może być wykorzystana na finansowanie celów sprzyjających rozwojowi prowadzonej działalności  gospodarczej.

Podstawowe warunki udzielania pożyczek:

 • kwota pożyczki: od 10.000 zł do 50.000 zł;
 • okres spłaty pożyczki: do 72 miesięcy od momentu podpisania umowy;
 • okres karencji – możliwość zawieszenia w spłacie kapitału pożyczki przez maksymalny okres łącznie 12 miesięcy. Karencja może być udzielona w całym okresie spłaty pożyczki;
 • spłata kapitału i odsetek – miesięcznie;
 • wkład własny – nie jest wymagany.

Koszty pożyczki:

 • brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia pożyczki,
 • oprocentowanie stałe w całym okresie trwania pożyczki,
 • pożyczki udzielane są na zasadach:

–           preferencyjnych (pomoc de minimis) – oprocentowanie 0%,

–           rynkowych – oprocentowanie w oparciu o stopę referencyjną, określaną przez Komisję Europejską plus marża uzależniona od stopnia ryzyka transakcji.

Prawne zabezpieczenie pożyczki stanowi jedno z poniższych:

 • weksel własny in blanco wystawiony przez Pożyczkobiorcę i współmałżonka (w przypadku wspólnoty małżeńskiej) – w przypadku, gdy Pożyczkobiorca posiada inne (poza prowadzoną działalnością gospodarczą) źródło dochodu zabezpieczające spłatę pożyczki,
 • poręczenie cywilne:

–           w przypadku pożyczki do kwoty 30.000 zł – co najmniej jednej osoby fizycznej,

–           w przypadku pożyczki powyżej kwoty 30.000 zł – co najmniej dwóch osób fizycznych,

 • zastaw rejestrowy z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
 • przewłaszczenie rzeczy ruchomych z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.

Wsparcie doradcze

Uzupełnieniem oferty finansowej jest doradztwo, które obejmuje podstawowe zagadnienia związane z finansowaniem działalności gospodarczej, tj.:

 • Rodzaje finansowania dostępnego na rynku oraz ich dobór do potrzeb,
 • Analiza w podstawowym zakresie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na potrzeby ubiegania się o finansowanie,
 • Pomoc w przygotowaniu dokumentacji przy ubieganiu się o finansowanie,
 • Na co należy zwrócić szczególną uwagę przy ubieganiu się o kredyt bądź pożyczkę,
 • Inne, zależne od specyfiki przedsiębiorstwa.

Kontakt:

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Ul. Św. Ducha 2, 70-205 Szczecin

Tel. 91 432 93 15, 91 813 64 51 lub 91 813 64 58

Fax. 91 4882626, 91 4329322

 

Reklamy

Kategorie: Ogłoszenia

Tagi: ,