Ogłoszenia

Regionalna Strategia Inteligentnych Specjalizacji WZP

Screenshot - 2015-03-01 , 15_58_36

Proces inteligentnych specjalizacji w województwie zachodniopomorskim budowany jest w oparciu o identyfikację kluczowych obszarów gospodarczych posiadających potencjał rozwojowy, w których powinny funkcjonować przedsiębiorstwa stabilne, przyszłościowe, z potencjałem innowacyjnym. Istotnym zadaniem jest zdiagnozowanie ich potrzeb, barier oraz określenie ich przydatności i roli w procesie inteligentnych specjalizacji.

Zgodnie z powyższym podejściem, realizując proces przedsiębiorczego odkrywania Pomorza Zachodniego, będący elementem identyfikacji inteligentnych specjalizacji, na stronach Urzędu Marszałkowskiego zamieszczono kwestionariusze dla  zachodniopomorskich przedsiębiorców – zebrane informacje zostaną uwzględnione w ramach prac nad Regionalną Strategią Inteligentnych Specjalizacji oraz założeniami do naborów w ramach RPO WZ 2014 – 2020:

  • Ankieta B+R – która pozwala na zaprezentowanie w zwięzłej formie potencjału, potrzeb i planów przedsiębiorstwa w zakresie B+R;

http://rpo.wzp.pl/rpo/perspektywa_2020/inteligentne_specjalizacje/ankieta_b_r.htm

  • Fiszka opisująca przedsięwzięcie – za pomocą której można zaprezentować nawet wstępną koncepcję przedsięwzięć posiadających potencjał B+R+I.

http://rpo.wzp.pl/rpo/perspektywa_2020/inteligentne_specjalizacje/fiszka_przedsiewziecia.htm

W związku z powyższym prosimy Państwa o przekazanie tej informacji przedsiębiorcom, z którymi Państwo współpracują oraz innym zainteresowanym podmiotom, z prośbą o wypełnienie kwestionariuszy.

Dodatkowo wszystkie przedsiębiorstwa zainteresowane rozwojem swojego potencjału badawczo – rozwojowego  zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi na stroniehttp://www.rpo.wzp.pl/rpo/perspektywa_2020/inteligentne_specjalizacje/inteligentne_specjalizacje.htm  informacjami dotyczącymi Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania i Inteligentnych Specjalizacji Pomorza Zachodniego.

Wypełnione kwestionariusze prosimy przesłać na adres smart@wzp.pl

Reklamy

Kategorie: Ogłoszenia

Tagi: