Ogłoszenia

Program praktyk i staży – Akademia Sztuki

Informacja dla przedsiębiorców z branż kreatywnych: w ramach współpracy Wydziału Malarstwa i Nowych Mediow w Akademii Sztuki z Klastrem Przemysłów Kreatywnych przy Izbie Gospodarczej w Szczecinie już w czerwcu rusza program obowiązkowych praktyk dla studentów WMiNM AS.

W pierwszym etapie projekt obejmie studentów drugiego roku Multimediów oraz przedsiębiorców z branży reklamowej: studiów graficznych i projektowych, agencji reklamowych i marketingowych, twórców stron www.

Koordynacja praktyk ze strony uczelni
dr Aleksandra Ska,
Pracownia Rzeźby i Działań Przestrzennych,
WMiNM, Akademia Sztuki w Szczecinie.

Koordynacja praktyk ze strony klastra:
Maciej Borowy
Klaster Przemysłów Kreatywnych
przy Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie

Więcej informacji: kreatywni@izba.info

http://www.akademiasztuki.eu/pl/uczelnia/wydzia%C5%82y/wydzia%C5%82-malarstwa-i-nowych-medi%C3%B3w

Reklamy