Konferencje

Debata z Prezydentem Szczecina

Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek zaprezentował Program rozwoju miasta w oparciu o środki nowej perspektywy UE 2014 – 2010: „Szczecin 2020”.

Co i w jaki sposób zmieni się w naszym mieście?
W którym kierunku będzie zmierzać jego rozwój?
Na co przeznaczymy unijne wsparcie z nowej perspektywy finansowej?
Co władze Szczecina chcą zaoferować mieszkańcom miasta?
Jakie inwestycje powstaną w ciągu najbliższych sześciu lat?
Jaką rolę w tych planach i działaniach mieliby odegrać lokalni przedsiębiorcy?
Jakie pomysły ma miasto na rozwój przedsiębiorczości w Szczecinie?

Północna Izba Gospodarcza i Prezydent Miasta Piotr Krzystek
zapraszają Państwa na dyskusję,
podczas której zostaną przedstawione założenia nowego programu rozwoju miasta
SZCZECIN 2020 – PRIORYTET PRACA.
Spotkanie, które odbędzie się w środę 12 lutego 2014 r.
w Hotelu Radisson BLU (sala Vivaldi)
poprowadzi Prezes Północnej Izby Gospodarczej Dariusz Więcaszek.

Podsumowanie: Na publicznej debacie „Szczecin2020” z Prezydentem Piotrem Krzystkiem, szef Klastra Kreatywnego Maciej Borowy poruszył problematykę przemysłów kreatywnych w planach rozwojowych Miasta. Było to o tyle ważne, że przemysłów kreatywnych w tych planach nie ma w ogóle. To wbrew światowym tendencjom, dyrektywom Komisji Europejskiej, i – delikatnie rzecz ujmując – zupełnie inaczej niż w największych polskich miastach, dla których przemysły kreatywne to oczko w głowie. Nie bez przyczyny. Na rozwój przemysłów kreatywnych przeznaczona jest olbrzymia kwota dofinansowania w przyszłej perspektywie finansowej RPO, tak w skali kraju jak i województwa zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Klaster Przemysłów Kreatywnych bedzie podejmował dalsze rozmowy z Gminą Miasto Szczecin na ten temat.

Reklamy

Kategorie: Konferencje