Miesiąc: Luty 2014

Targi Przemysłów Kreatywnych Szczecin 2014

W dniach 27-28 marca 2014 r. w salach futurystycznego budynku Service Inter-Lab przy ulicy Cukrowej w Szczecinie odbędzie się bezprecedensowa impreza wystawiennicza: Pierwsze Zachodniopomorskie Targi Przemysłów Kreatywnych 2014. Zjednoczone siły przedsiębiorstw kreatywnych, uczelni oraz samorządu zaprezentują siłę regionalnej kreatywności. To przykład porozumienia i współpracy pozornie odległych sobie środowisk […]

Debata z Prezydentem

12 lutego 2014r. w sali Vivaldi Hotelu Radisson BLU odbyła się debata przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Szczecin Piotrem Krzystkiem pod hasłem „Szczecin 2020 – o co walczymy, dokąd zmierzamy?”. Rozmawialiśmy m.in. o small-biznesie i przemysław kreatywnych. To była jedna z najciekawszych debat ostatnich miesięcy w Szczecinie. Merytoryczna, konkretna, […]

Debata z Prezydentem Szczecina

Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek zaprezentował Program rozwoju miasta w oparciu o środki nowej perspektywy UE 2014 – 2010: „Szczecin 2020”. Co i w jaki sposób zmieni się w naszym mieście? W którym kierunku będzie zmierzać jego rozwój? Na co przeznaczymy unijne wsparcie z nowej perspektywy finansowej? Co […]