Konferencje

Realnie o kulturze i biznesie

W dniach 15-16 listopada 2013 odbył się w Szczecinie Kongres Kultury Pomorza Zachodniego, w trakcie którego miał miejsce ważny panel dyskusyjny pt. „Kreatywność, czyli jak z kultury uczynić ważny i niezbędny czynnik wzrostu gospodarczego?”, w którym wzięli udział członkowie Klastra Przemysłów Kreatywnych działającego przy Północnej Izbie Gospodarczej oraz ludzie kultury i artyści.

Po raz pierwszy przedsiębiorcy z branż kreatywnych mieli okazje otwartej, publicznej rozmowy z przedstawicielami świata kultury i sztuki. Dyskusja dotyczyła tendencji uprzemysławiania kultury, nowych obiegów kultury, które wymusza rozwój Internetu, obszarów tworzenia i wykorzystywania innowacji a także spraw kontrowersyjnych: finansowania kultury, traktowania jej jako jednej z gałęzi gospodarki. Nie zabrakło ocen kondycji sektorów kreatywnych w regionie oraz postulatów kierowanych do władz samorządowych i lokalnych uczelni. Organizatorom panelu przyświecała idea zbliżenia biznesu i kultury oraz prezentacja tradycyjnie odległych spojrzeń na wartość kultury:

skan

Reklamy

Kategorie: Konferencje