Miesiąc: Listopad 2013

Kongres Kultury 2013 – Kreatywność i Wzrost Gospodarczy

W dniu 16 listopada 2013r. w gmachu Muzeum Narodowego na Wałach Chrobrego odbył się panel dyskusyjny na temat: Kreatywność, czyli jak z kultury uczynić ważny i niezbędny czynnik wzrostu gospodarczego? prowdzony przez znanego dziennikarza telewizyjnego Radosława Brzózkę. Na całym świe­cie prze­my­sły kul­tury defi­nio­wane są odmien­nie – dzieje się tak głów­nie z powodu […]

Klaster na Kongresie Kultury

W dniach 15-16 listopada 2013r. miało miejsce wielkie wydarzenie Kongres Kultury Pomorza Zachodniego.  Przedstawiciele Klastra Przemysłów Kreatywnych brali udział w panelu dyskusyjnym pt. „Kreatywność, czyli jak z kultury uczynić ważny i niezbędny czynnik wzrostu gospodarczego”. Na całym świe­cie prze­my­sły kul­tury defi­nio­wane są odmien­nie – dzieje się tak głów­nie z powodu sze­ro­kiego obszaru […]