Konferencje

Wypowiedź dla Zegarbiznesu.pl

Screenshot - 2013-07-05 , 15_38_55

Zachodniopomorski Zegar Koniunktury to nowatorskie narzędzie badawcze do praktycznego wykorzystania w biznesie. Zegar będzie przewidywał z trzymiesięcznym wyprzedzeniem trendy gospodarcze w naszym regionie wskazując fazy cyklu koniunkturalnego. Lewa strona tarczy Zegara to fazy recesji (spowolnienie i kryzys), natomiast prawa to rozwój gospodarki (ożywienie i rozkwit). Proces zmian w koniunkturze przebiega odwrotnie do ruchu wskazówek tradycyjnego zegara, czyli „obraca się w lewo”.
Określenie obszaru, w którym znajduje się wskaźnik, pozwala na odczytanie nastrojów panujących w regionalnej gospodarce. Wyszukiwarka zamieszczona obok Zegara pozwala na prostą selekcję interesujących nas kryteriów oraz na odczytanie informacji przedstawionych na tarczy Zachodniopomorskiego Zegara Koniunktury.

PREZENTACJA PROJEKTU

Reklamy

Kategorie: Konferencje