Miesiąc: Lipiec 2013

Wypowiedź dla Zegarbiznesu.pl

Zachodniopomorski Zegar Koniunktury to nowatorskie narzędzie badawcze do praktycznego wykorzystania w biznesie. Zegar będzie przewidywał z trzymiesięcznym wyprzedzeniem trendy gospodarcze w naszym regionie wskazując fazy cyklu koniunkturalnego. Lewa strona tarczy Zegara to fazy recesji (spowolnienie i kryzys), natomiast prawa to rozwój gospodarki (ożywienie i rozkwit). Proces zmian w koniunkturze […]