Miesiąc: Kwiecień 2013

Nauka i Biznes razem – staż na WZIEU

W marcu i kwietniu 2013r. Maciej Borowy odbył staż na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, w ramach projektu „Nauka i biznes razem” prowadzonego przez Północną Izbę Gospodarczą w Szczecinie wraz Uniwersytetem Szczecińskim i Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym. Staż dotyczył dziedzin z zakresu marketingu i reklamy i obejmował […]

Spotkanie z Prezydentem Szczecina

W PIG Clubie, w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej miało miejsce spotkanie przedsiębiorców z Prezydentem Szczecina Panem Piotrem Krzystkiem, poświęcone sytuacji gospodarczej miasta, strategii rozwoju oraz inwestycjach. W spotkaniu uczestniczył Maciej Borowy, co zostało odnotowane nawet przez Kurier szczeciński 😉

Klastry na Uniwersytecie

Dzięki uprzejmości Dziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, w siedzibie wydziału odbyły się dwa ważne spotkania dotyczące klastrów: konferencja naukowa poświęcona klastrom oraz  III Forum Klastrów Zachodniopomorskich. Maciej Borowy, jako Przewodniczący Klastra Przemysłów Kreatywnych uczestniczył w obu wydarzeniach. Obradom przysłuchiwał się Wice Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan […]