Miesiąc: Grudzień 2012

Klient z pokolenia Y

George Orwell powiedział kiedyś, że każde pokolenie wyobraża sobie, że jest inteligentniejsze od poprzedniego i mądrzejsze od tego, które po nim nastąpi. Między generacjami od zawsze wyraźnie zgrzyta, a ten międzypokoleniowy brak porozumienia nastręcza kłopotów również przedsiębiorcom, którzy chcieliby w młodszym pokoleniu zobaczyć wiernych naśladowców, lojalnych klientów, odpowiednich […]

Odpowiedzialna Reklama Społeczna i trójkąt dramatyczny Karpmana

  „Każde pokolenie wyobraża sobie, że jest inteligentniejsze od poprzedniego i mądrzejsze od tego, które po nim nastąpi.” George Orwell Niejednoznaczna odpowiedzialność Nie ulega dyskusji, że Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) powinna być obecna we wszelkich komercyjnych przedsięwzięciach adresowanych do szerokich kręgów społecznych. Ogromna społeczna odpowiedzialność spoczywa na opiniotwórczych […]

Konferencja „CSR a pokolenie Y” 6.12.2012r. – galeria

W dniu 6 grudnia 2012r. w siedzibie szczecińskiego NOT’u odbyła się konferencja dotycząca społecznej odpowiedzialności biznesu „CSR a pokolenie Y” zorganizowane przez Stowarzyszenie „Kreatywni dla Szczecina”.  Maciej Borowy wygłosił tam prezentację dotyczącą odpowiedzialnej reklamy społecznej, pt. : „Dlaczego niby mam być odpowiedzialny?” Przybyło ok. 120 osób ze środowisk akademickich […]