Prawo i przepisy

Szkolenie Prawo Autorskie i Prawo Własności Przemysłowej

Szkolenie dla Klastra Przemysłów Kreatywnych

Szkolenie dla Klastra Przemysłów Kreatywnych

Klaster Przemysłów Kreatywnych zaprasza wszystkich członków Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie na szkolenie z zakresu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej dla firm działających w sektorze kreatywnym. Szkolenie odbędzie się 5 października br. w nowej siedzibie Izby.

Tematem szkolenia będzie transfer praw do utworów oraz dóbr chronionych prawem własności przemysłowej. Problematyka związaną ze zbywaniem i nabywaniem praw autorskich w obrocie gospodarczym, a w szczególności w sektorze reklamowym, poligraficznym, szeroko pojętego designu, wzbudzający wiele emocji oraz nieporozumień.

Program szkolenia „Transfer praw do utworów oraz dóbr chronionych prawem własności przemysłowej”:
1. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej;
2. Nabycie praw do utworu oraz dóbr chronionych prawem własności przemysłowej;
3. Czas trwania praw autorskich oraz praw własności przemysłowej;
4. Dozwolony użytek i jego zasady;
5. Sposoby przejścia praw do utworu oraz dóbr chronionych prawem własności przemysłowej;
6. Podstawowe rodzaje umów o przeniesienie praw, forma oraz elementy składowe;
7. Ochrona praw autorskich i praw własności przemysłowej.

Szkolenie poprowadzi ekspert w tej dziedzinie – Pan Mecenas Andrzej Oryl, który jest członkiem naszego Klastra oraz zna te zagadnienia od strony praktycznej, ponieważ od lat współpracuje ze szczecińskimi agencjami reklamowymi.

mec. Andrzej Oryl – radca prawny przy OIRP w Szczecinie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, członek Intellectual Property and Entertainment Law Committee przy International Bar Association oraz American Intellectual Property Law Association. Przygotowuje pracę doktorską w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadzi wykłady na Akademii Sztuki w Szczecinie. Specjalista w zakresie prawa gospodarczego, autorskiego, prasowego oraz ochrony dóbr osobistych. Zdobywał doświadczenie m.in. podczas praktyk w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Autor licznych artykułów z zakresu prawa własności intelektualnej, publikowanych w takich czasopismach jak: „Gazeta Prawa”, „Magazyn Prawniczy Jurysta”, „Radca Prawny” oraz „Edukacja Prawnicza”.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod adresem e-mail mr@izba.info

 

 

Reklamy

Kategorie: Prawo i przepisy

Tagi: , ,