Case study

CSR4students – społeczna odpowiedzialność biznesu.

 CSR4students - społeczna odpowiedzialność biznesu

Z przyjemnością informujemy, ze szef firmy Butterfly Artykuły Reklamowe – Maciej Borowy, został zaproszony jako prelegent na prestiżowa konferencję CSR4students, która poświęcona będzie  społecznej odpowiedzialnosci biznesu.

Celem projektu „CSR4students” jest podniesienie wiedzy oraz świadomości studentów uczelni wyższych Szczecina w zakresie idei oraz narzędzi społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility). Aby CSR mogło stać się praktyką powszechnie stosowaną, wśród przyszłych przedsiębiorców, liderów biznesu, menedżerów firm i pracowników a także konsumentów należy wykształcić właściwą wiedzę i umiejętności. Konsumenci odgrywają kluczową rolę w dostarczaniu bodźców skłaniających przedsiębiorstwa do odpowiedzialnej postawy (świadoma konsumpcja, bojkoty konsumenckie). Dlatego zależy nam na wzmacnianiu świadomości konsumentów, tu koncentrujemy się na studentach, a także budowaniu wśród młodych ludzi fundamentów wiedzy na temat CSR możliwej do stosowania przez nich w przyszłym życiu zawodowym.  Zapraszamy na stronę konferencji.

Reklamy