Case study

Spotkanie w Urzędzie Miejskim w Szczecinie

W piątek 21 września w Urzędzie Miejskim w Szczecinie odbyło się pierwsze spotkanie przedsiębiorców zrzeszonych w Klastrze Przemysłów Kreatywnych przy Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie z przedstawicielami Biura Komunikacji Społecznej i Marketingowej szczecińskiego magistratu. Spotkanie dotyczyło zasad udzielania licencji na komercyjne i niekomercyjne wykorzystania znaków Floating Garden oraz The Tall Ships’ Races 2013, które parę tygodni temu zostały ogłoszone przez Urząd Miejski. Miasto zamierza współpracować z przedsiębiorcami w zakresie sprzedaży wydawnictw oraz artykułów promocyjnych, udzielając im odpłatnej licencji. Sprawa interesuje przedsiębiorców w kontekście finału przyszłorocznych regat, zamówień publicznych oraz realizacji projektów społecznych dla Miasta.
Rozmowy Klastra Przemysłów Kreatywnych z Urzędem Miejskim w Szczecinie

Rozmowy Klastra Przemysłów Kreatywnych z Urzędem Miejskim w Szczecinie

Jest nam bardzo miło, że dyrektorzy i pracownicy Biura Komunikacji Społecznej i Marketingowej zgodzili się na spotkanie i otwartą rozmowę oraz zaprosili nas do Urzędu – mówi Maciej Borowy, przewodniczący Klastra – Oznacza to, że obie strony traktują się poważnie i chcą ze sobą współpracować. Niech służy to za przykład dobrej praktyki i budowania zaufania na linii „rodzimi przedsiębiorcy – Urząd”. Wierzę, że konsultacje i spotkania przedstawicieli naszego Klastra z urzędnikami staną się codziennością, ponieważ wszystkim mogą one przynieść korzyści. 
W spotkaniu uczestniczyło kilkunastu przedsiębiorców, przedstawiciele prasy, radcy prawni oraz czterech pracowników Urzędu.
Cena Marki

Cena Marki

Reklamy