Miesiąc: Wrzesień 2012

CSR4students – społeczna odpowiedzialność biznesu.

  Z przyjemnością informujemy, ze szef firmy Butterfly Artykuły Reklamowe – Maciej Borowy, został zaproszony jako prelegent na prestiżowa konferencję CSR4students, która poświęcona będzie  społecznej odpowiedzialnosci biznesu. Celem projektu „CSR4students” jest podniesienie wiedzy oraz świadomości studentów uczelni wyższych Szczecina w zakresie idei oraz narzędzi społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility). […]

Spotkanie w Urzędzie Miejskim w Szczecinie

W piątek 21 września w Urzędzie Miejskim w Szczecinie odbyło się pierwsze spotkanie przedsiębiorców zrzeszonych w Klastrze Przemysłów Kreatywnych przy Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie z przedstawicielami Biura Komunikacji Społecznej i Marketingowej szczecińskiego magistratu. Spotkanie dotyczyło zasad udzielania licencji na komercyjne i niekomercyjne wykorzystania znaków Floating Garden oraz The […]

Reklamowi, czyli Kreatywni

Reklamowi, czyli Kreatywni. Klaster kreatywny – szansa dla Szczecina? W ostatnich latach obserwuje się znaczący wzrost roli branży kreatywnej w rozwoju ekonomicznym i społecznym. Najszybciej rozwijające się miasta zdają sobie sprawę z tego, że warto inwestować w infrastrukturę „kreatywną” i zachęcać ludzi do udziału w życiu „kreatywnym”. Takie […]